"Żyj zdrowo"

Program zajęć rekreacyjno-sportowo-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo


w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym

dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

 opracował: Waldemar Stanaszek

 

 Charakterystyka programu

 

         Uwzględniając warunki materialno – dydaktyczne szkoły, jej charakter oraz zainteresowania uczniów opracowałem własny program zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia zdolności motorycznych, umiejętności optymalnego poziomu sprawności fizycznej, dyspozycji osobowościowych, zamiłowań, przekonań oraz postaw do kultury fizycznej, które zapewniają każdemu człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie w warunkach współczesnej cywilizacji. Zajęcia oraz ich indywidualizacja konsultowane są odpowiednio z personelem medycznym: lekarzem, rehabilitantami,  psychologiem medycznym, pielęgniarką.     

 

 Cele ogólne i szczegółowe

Cele ogólne:

 • Zagospodrowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od nauki i rehabilitacji.
 • Wspomaganie procesu rehabilitacji.
 • Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród młodzieży.
 • Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych.
 • Przedstawienie pozytywnego wizerunku sportu i rekreacji oraz pomoc młodzieży w znalezieniu dyscypliny sportowej, którą polubią.
 • Promocja zdrowia i motywowanie do podnoszenia sprawności fizycznej i aktywności sportowo – rekreacyjnej.

 

Cele szczegółowe:

 • Aktywizowanie młodzieży do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
 • Indywidualizacja zajęć do potrzeb ucznia.
 • Pomoc jednostce w nauczaniu umiejętności ruchowych.
 • Wytworzenie lepszej świadomości potrzeb.
 • Zrozumienie znaczenia sprawności.
 • Możliwość ruchowego wyżycia się.
 • Poznawanie nowych gier lub form ruchu
 • Rozbudzenie zamiłowań do ruchu i zmęczenia wywołanego wysiłkiem fizycznym.
 • Dbałość o zdrowie, zadowolenie i dobre funkcjonowanie w życiu.
 • Rozwój samodzielności i uspołecznienia młodzieży.
 • Wzmacnianie odpowiedzialności i samodyscypliny.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu, życzliwości, pomocy i poszanowania godności ludzkiej.
 • Kształtowanie zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji.
 • Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów

 

 • Uśmiech na twarzy.
 • Integracja społeczności szkolnej.
 • Pomoc w radzeniu sobie z nowym otoczeniem i szkołą.
 • Samodzielnie stosować w praktyce nabyte umiejętności.
 • Bezpiecznie zachować się w czasie zajęć szkolnych i w czasie wypoczynku.
 • Podporządkować się przepisom i regułom działania.
 • Aktywność ruchowa na funkcjonowanie organizmu i zachowanie prawidłowej sylwetki.
 • Zna zasady kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych w roli kibica i zawodnika.
 • Jest świadomy wartości czynnego wypoczynku.
 • Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną i ruchową.
 • Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych.
 • Współpracuje w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego wysiłku, pomaga słabszym.
 • Stosuje zasadę fair play.

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci