Innowacja pedagogiczna „Zawsze jest ktoś, komu możemy pomóc...”

 

 Od 1 kwietnia 2014 roku realizujemy w szkole innowację „ZAWSZE JEST KTOŚ, KOMU MOŻEMY POMÓC -UWRAŻLIWIENIE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ NA POTRZEBY INNYCH”

Cele innowacji:

 • Integrowanie społeczności szkolnej poprzez wspólne działania wolontaryjne.
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
 • Zachęcanie do pomagania jako sposób na przezwyciężenie własnych niedomagań.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • Inspirowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu wolontariatu.
 • Poznanie instytucji, które zajmują się wolontariatem oraz różnych form pomocy.
 • Kształtowanie poczucia współprzynależności, współodczuwania, chęci pomagania.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Motywowanie do czytania-budzenie zainteresowania książką-inspiracja do zabawy i ciekawego spędzania wolnego czasu.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach innowacji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby  innych. Dzięki temu młodzi ludzie nabędą wrażliwości, nauczą się współodczuwania, lepiej poznają pracę wolontariuszy, a także samą ideę wolontariatu. Przekonają się, że mimo własnej choroby można znaleźć własny sposób na pomoc innym.

Dzięki wspólnym działaniom i spotkaniom z osobami potrzebującymi pomocy  będą  kształtować swoją świadomość, przełamywać bariery, uczyć się empatii:

 • spotkania z wolontariuszami Hospicjum Domowego im. ks. Dutkiewicza w Jastrzębiu-Zdroju, Stowarzyszenia PSYjaciele i „Piękne anioły”, Młodzieżowego Biura pracy,
 • warsztaty w NZOZ Orthogon,
 • konkurs na plakat promujący wolontariat,
 • wizyta w schronisku dla zwierząt,
 • zajęcia w Świetlicy środowiskowej SP4,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych przez uczniów wraz z Fundacją Ewy Noworol,
 • udział w akcjach pomocowych organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia.

Autorzy innowacji: S. Piszczek, D. Gieroń

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci