"Wsparcie uczniów niepełnosprawnych
w poszukiwaniu pracy"

Innowacja pedagogiczna 


autor: Dorota Matlakiewicz 

             W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do realizacji zadań założonych w innowacji pedagogicznej „Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy”. Jej głównym celem jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do podjęcia właściwej decyzji związanej z wyborem szkoły, udzielanie informacji dotyczących rynku pracy, organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, pomoc we właściwym wykorzystaniu swoich uzdolnień i predyspozycji oraz zmniejszenie obaw uczniów z niepełnosprawnością ruchową
i intelektualną, związanych z podjęciem przez nich aktywności zawodowej.

                    W ramach innowacji  prowadzone są następujące działania:

 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • wyjścia do pobliskich zakładów pracy
 • uczestnictwo w giełdach, dniach otwartych szkół
 • udział w wycieczkach o charakterze poznawczym do wyższych uczelni z terenu naszego miasta oraz na Targi pracy,
 • spotkania z lekarzem medycyny pracy, który zapozna uczniów z przeciwskazaniami zdrowotnymi do pracy w poszczególnych zawodach
 • spotkania z przedstawicielem Filii Młodzieżowego Biura Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
 • spotkania z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • prowadzenie tablicy ogłoszeń na tematy dotyczące oferty edukacyjnej szkół, informacji o zawodach oraz rynku pracy w mieście i województwie śląskim
 • uczestnictwo w działaniach podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
 • prowadzenie i udostępnianie uczniom bazy informacyjnej dotyczącej doradztwa zawodowego
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów dla uczniów, poruszanie tematyki z poradnictwa zawodowego w ramach godzin wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli, nauczycieli-wychowawców, pedagoga szkolnego i doradcę zawodowego.

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci