ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Dla rodziców

Pobyt Waszego dziecka w Szpitalu wcale nie musi oznaczać zaległości w nauce.  Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju obejmuje nauką uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Dlatego przywożąc dziecko do szpitala prosimy o zabranie ze sobą:

Dyrektor szkoły przesyła wykaz ocen, otrzymanych w trakcie pobytu w szpitalu, do szkoły macierzystej ucznia.

Dobrze jest zabrać do szpitala: ksiązki, zeszyty szkolne, a dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - indywidualny program edukacyjny.

Pobyt w szkole szpitalnej udokumentowany zaświadczeniem z ocenami (bądź też potwierdzającym uczestnictwo w lekcjach - bez ocen) powinien być traktowany w szkole macierzystej jako obecność (oddelegowanie do innej szkoły) a oceny zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie MENiS z dn. 27 lutego 2003 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków 
i form realizowanych specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych 
w szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2003r., Nr 51, poz. 446). 

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że uczeń z jakiegoś powodu nie otrzyma wykazu ocen w dniu wyjazdu, to zostanie on przesłany do szkoły macierzystej.

Szczegółowe informacje można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: (32) 47-625-00.

W naszej szkole istnieje możliwość nauki języka angielskiego. Posiadamy pracownię komputerową z bogatym oprogramowaniem,pracownię plastyczną, bibliotekę i filmotekę.

W czasie wolnym od lekcji i zabiegów rehabilitacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach zainteresowań. Naszym uczniom organizujemy konkursy o różnorakiej tematyce i angażujemy w uroczystości szkolne. Staramy się je integrować ze środowiskiem lokalnym. Do dyspozycji dzieci pozostaje również duży ogród z bogatym drzewostanem, placem zabaw i boiskiem.